INDLÆSER RESULTAT
Kontakt os

Vi hjælper dig med at finde krydstogt, som passer til dig

Vi hjælper dig med at finde krydstogt, som passer til dig.

...eller læs mere om krydtogter Klik her.

FIND DIT KRYDSTOGT HER

Nulstil valg

Vi kan ikke finde et krydstogt som matche dine valg.

Ændre dine valg eller klik på (X) for at fjerne dine valg.


Ønsker du hjælp til at finde dit drømmekrydstogt, så vil vores krydstogtspecialisterne rigtig gerne hjælpe dig.
Send os en mail på: info@cruisemarket.dk

 

 • {{puff.title}}

  {{puff.Name}}

  {{puff.SmallDescription}}

  {{puff.FormattedDateAndMonth}}, {{puff.FormattedDays}} {{puff.ShortFromStringConst}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedPrice}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedCruisePlusFlightPrice}} /pers

  {{puff.Name}}

  {{puff.FullDescription}}

  {{puff.SmallCruisePromoShipName}}
  {{puff.FormattedDays}} • {{puff.FormattedDate}} •
  Krydstogt {{puff.ShortFromStringConst | lowercase}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedPrice}} /pers

  Fly & Cruise {{puff.ShortFromStringConst | lowercase}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedCruisePlusFlightPrice}}

  1. {{stop.StopName}}

  Priserna är sökta: {{ puff.CruiseLastImportTime }}

  {{puff.ReadMoreText}}

  {{puff.greetingtext}}

  {{puff.title}}

  {{puff.FormattedDay}}
  {{puff.FormattedMonthYear}}
  1. {{stop.StopName}}
  {{puff.CruiseLineName}}

  Skib: {{puff.SmallCruisePromoShipName.split(' ').join(' ')}}

  {{puff.Traveldays}} {{puff.TraveldaysText}}
  {{puff.FullDescription}}
Vis mere {{result.productsCount}}/{{result.totalcount}}

Europæiske Ansvarsforsikring:

På alle rejser købt hos Cruise Market betales DKK 30 pr. person til obligatorisk udvidet ansvarsforsikring. Bemærk at denne forsikring findes i flere varianter. Vi har hos Cruise Market valgt at tegne den forsikring, hvor som har de bedste betingelser og dækninger.  

Du kan læse mere om forsikringen og betinglerserne her:
Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører
Forsikringsbetingelser nr. 8000

Ønsker du den fulde beskrivelse med betingelser, er du velkommen til at kontakte os på mail: info@cruisemarket.dk

Almindelige betingelser for ansvarsforsikring mod skader forvoldt af mangler ved rejsebureauers og rejsearrangørers tjenesteydelser.

For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer samt Lov nr. 472 af 30. juni 1993 om pakkerejser, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser.
Nærværende betingelser træder i kraft 1. januar 2013 og gælder for skadetilfælde, der indtræffer fra denne dato.

Hvem kan tegne forsikringen?
Denne forsikring kan tegnes af rejsearrangører eller -formidlere, der opererer fra kontorer i Danmark (herunder Færøerne og Grønland) og hvis rejser enten udgår fra Danmark eller som incoming operatører (pladskontrahenter) er underleverandører til udenlandske arrangørers pakkeprodukter.

Det er en forudsætning, at sikrede
1) har etableret en normal dansk erhvervsansvarsforsikring og
2) i sit salgsmateriale og aftaler bestemmer, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses overfor virksomheden, og at søgsmålet skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.

Forsikringen dækker udelukkende i henhold til dansk ret, og som om en erhvervsansvarsforsikring er etableret. Rejser, der udgår fra Danmark, hvor sikrede ved domstol eller pendant til Rejseankenævnet i Danmark i et EU/EØS-land bliver dømt til at betale afhjælpning/forholdsmæssigt afslag/-erstatning til en rejsekunde i henhold til EU-direktiv af 13. juni 1990 om pakkerejser, er meddækket under forsikringen. Skadetilfælde vil blive behandlet efter indeværende forsikringsbetingelserne med samtlige undtagelser og begrænsninger.

Tegnes forsikringen uden at samtlige ovennævnte krav er opfyldt, dækker forsikringen ikke, og præmien vil blive refunderet på begæring.
Forsikringen dækker ikke skader i de første 3 måneder efter den er trådt i kraft.

Hvem er dækket af forsikringen?
Det på policen anførte rejsebureau /-arrangør, herunder filialer i Danmark, herefter benævnt sikrede. Det er en forudsætning, at en meddækket filial handler i det på policen anførte rejsebureau/-arrangørs navn.
Sikrede kan desuden ansøge om at få udenlandske filialer dækket af forsikringen.
Koncerndøtre, der er selvstændige juridiske enheder, anses ikke som filialer.
Hvilke rejser er omfattet af forsikringen?
Forsikringen kan tegnes med forskelligt dækningsomfang.

A) Pakkerejser
B) Incomingvirksomhed
C) Indkvarteringer eller anden turistmæssig ydelse der sælges alene
D) Transport der sælges alene
E) Krydstogter

Pakkerejsedækningen inkluderer samtidig dækningerne B), C) og D).
Krydstogtdækningen inkluderer samtidig dækningerne A), B), C) og D).

Den eller de valgte dækninger fremgår af sikredes police.

Hvad forstås ved en skade?
Ved én og samme skade forstås krav, der udspringer af samme oprindelige skadeårsag, uanset om følgevirkningerne først indtræffer senere, på forskellige tidspunkter og/eller under forskellige rejser.

Hvad forstås ved skadetidspunktet?
Skaden anses som opstået på det tidspunkt, hvor sikrede eller rejsekunden burde have eller har konstateret en fejl eller mangel ved rejsen/ydelsen. Det er en forudsætning, at sikrede i henhold til eller efter en analogi til lov om pakkerejser er ansvarlig for fejlen/manglen.

Krydstogter for alle