INDLÆSER RESULTAT
Kontakt os

Vi hjælper dig med at finde krydstogt, som passer til dig

Vi hjælper dig med at finde krydstogt, som passer til dig.

...eller læs mere om krydtogter Klik her.

FIND DIT KRYDSTOGT HER

Nulstil valg

Vi kan ikke finde et krydstogt som matche dine valg.

Ændre dine valg eller klik på (X) for at fjerne dine valg.


Ønsker du hjælp til at finde dit drømmekrydstogt, så vil vores krydstogtspecialisterne rigtig gerne hjælpe dig.
Send os en mail på: info@cruisemarket.dk

 

 • {{puff.title}}

  {{puff.Name}}

  {{puff.SmallDescription}}

  {{puff.FormattedDateAndMonth}}, {{puff.FormattedDays}} {{puff.ShortFromStringConst}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedPrice}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedCruisePlusFlightPrice}} /pers

  {{puff.Name}}

  {{puff.FullDescription}}

  {{puff.SmallCruisePromoShipName}}
  {{puff.FormattedDays}} • {{puff.FormattedDate}} •
  Krydstogt {{puff.ShortFromStringConst | lowercase}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedPrice}} /pers

  Fly & Cruise {{puff.ShortFromStringConst | lowercase}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedCruisePlusFlightPrice}}

  1. {{stop.StopName}}

  Priserna är sökta: {{ puff.CruiseLastImportTime }}

  {{puff.ReadMoreText}}

  {{puff.greetingtext}}

  {{puff.title}}

  {{puff.FormattedDay}}
  {{puff.FormattedMonthYear}}
  1. {{stop.StopName}}
  {{puff.CruiseLineName}}

  Skib: {{puff.SmallCruisePromoShipName.split(' ').join(' ')}}

  {{puff.Traveldays}} {{puff.TraveldaysText}}
  {{puff.FullDescription}}
Vis mere {{result.productsCount}}/{{result.totalcount}}

Rejsebestemmelser
Cruise Market (Bengt-Martins Rejser Aps) er tilsluttet:
Rejsegarantifonden no 2115
Europæiske udvidede ansvarsforsikring 8000
Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening
CVR nr. 32091806

Aftale
Bestiller skal være fyldt 18 år. Mange rederier har andre aldersgrænser. Aldersgrænser for de enkelte rejsemål: Se Aldersgrænser. 

Når bestilling er modtaget tilsendes en bekræftelse/ faktura. Venligst kontroller om denne svarer til det bestilte straks efter modtagelse. Ønskes afbestillingsforsikring skal denne bestilles sammen med krydstogtet og betales sammen med 1. rate.

Bestilling er bindende for både rejsebureau og kunde når 1. rate er modtaget hos Cruise Market.

Pakkerejser
Krydstogt i sig selv er en pakkerejse. Køber du andre ydelser sammen med krydstogtet, såsom flybilletter, hotel og/eller transport, så er de en del af pakkerejsen og du er dermed bedre sikret. Cruise Market følger pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer). Se hele loven her:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196896

Den rejsendes ansvar
Rejsedeltagere som er forsinkede, udebliver eller ikke kan foretage rejsen f.eks på grund af mangel på korrekt legitimation, manglende vaccinationer eller lignende kan ikke forvente nogen godtgørelse. Rejsedeltager er ansvarlig for at have tegnet de forsikringer som anses for nødvendige samt for at sætte sig ind i forsikringsbetingelserne. Rejsedeltagere har ansvar for egen bagage. Cruise Market er ikke ansvarlig for tab af eller skade på ejendele. Rejsedeltagere bør sætte sig ind i det aktuelle rejselandes love herunder visumregler. 

Det er en rejsendes ansvar at kontrollere, at alle navne i bestillingen, bekræftelse og billetter er skrevet korrekt og stemmer helt overens med passet. Stemmer navnet ikke overens med passet kan ombordstigning og adgang nægtes. En eventuel ændring i et navn kan være forbundet med store gebyr, da det ofte betragtes, som en annullering og en ny bestilling efter gældende regler hos det pågældende luftfartsselskab og/eller rederi.
Æ,Ø og Å kan ikke fremgå på alle rejsedokumenter og vil derfor erstattes med AE, OE og AA. Bindestreg i et navn kan heller ikke fremgå på alle rejsedokumenter.

OBS Børn under 18 år, som ikke rejser sammen med sine forældre skal have en samtykkeerklæring på engelsk fra begge forældre med på rejsen. Årsagen hertil er, at langt de fleste rederier har et krav om dette samt at flere lande forlanger denne erklæring. 
Oplysninger om, hvad der kræves af dokumentation, fås ved henvendelse til det pågældende lands konsulat eller ambassade. I særligt ekstreme tilfælde findes lande, fx Sydafrika, som stiller krav til, at unge under 18 år, ud over samtykke fra forældre, skal medbringe egen fødselsattest samt dødsattest, hvis den ene eller begge forældre er gået bort. En samtykkeerklæring skal fremstå på engelsk og bør som minimum indeholde: Formålet med rejsen og kopi af rejseplan, navn og tlf. nr. på den under rejsen ansvarlige voksne, underskrift fra minimum én forælder (helst begge). For mere information henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside.

Oplysningspligt
Kunden forpligter sig til at oplyse Cruise Market.dk om omstændigheder som kan være afgørende for gennemførelsen af rejsen. Som ikke udtømmende eksempler kan bl.a. nævnes: Graviditet, anden nationalitet end dansk, allergi og andre lidelser samt sygdom.

Er du usikker på, om der eksisterer omstændigheder som kan påvirke gennemførelsen af din rejse, bedes du kontakte Cruise Market.dk før du gennemfører din bestilling. Har du ikke adviseret Cruise Market.dk om omstændigheder der kan påvirke rejsens gennemførelse før du bestiller, mister du retten til eventuel reklamation for ikke gennemført rejse, samt eventuelle komplikationer der måtte opstå på destinationen som følge af disse omstændigheder.

Cruise Market er tilsluttet rejsegarantifonden nr. 2115 samt medlem af Danmarks Rejsebureau Forening. Cruise Market har tegnet udvidet ansvarsforsikring nr. 8000, hos Europæiske Rejseforsikring A/S. Ifølge Pakkerejseloven har rejsebureauer objektivt ansvar, dvs. produktansvar uden skyld for kunder der deltager i en pakkerejse. Ansvarsforsikringen er en yderligere garanti for at Cruise Market kan leve op til dette krav.

Ordensbestemmelser 
Som rejsende skal du rette dig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks rederier, hoteller, lufthavne, transportmidler osv. Du bør altid optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til bortvisning fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er du ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. I tilfælde af bortvisning er du ikke berettiget til nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris. 
Cruise Market er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb over for den rejsende i forbindelse med upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som denne evt. måtte blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende over for Cruise Market og heller ikke vil være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris. 

Pris og Betaling
Rejsens samlede pris fremgår af ordrebekræftelse og er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt evt. tillæg relateret til de købte ydelser. På destinationerne kan der forekomme opkrævning af lokale afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.
Depositum skal ofte betales straks ved bestilling for at følge rederiets og eventuelle luftfartsselskabers regler. Depositummets størrelse afhænger også af rederiets og regler for eventuelle tilkøb og udgør som regel 20% af rejsens pris eller minimum kr. 2.000 pr. person. Ved tilkøb af flybilletter skal disse ofte betales fuldt straks ved bestilling.  Bestilles afbestillingsforsikring indbetales den med det fulde beløb sammen med 1.rate Hvis indbetaling af depositum / 1. rate ikke er modtaget rettidigt hos Cruise Market forholder vi os retten til at annullere bestillingen. Restbeløb, 2. rate skal være Cruise Market i hænde cirka 2 måneder inden afrejsen igen afhængig af rederiets og eventuelle luftfartsseskabers regler. Bemærk, at der er andre betalingsbetingelser for Jorden Rundt krydstogter samt kampagner og tilbud, som oplyses inden bestilling. Ved bestilling mindre end 2 måneder inden afrejsen skal det fulde beløb betales straks ved bestilling. Hvis indbetaling af restbeløb ikke er modtaget hos Cruise Market rettidigt betragtes rejsen som afbestilt - se regler for Afbestilling. Betalingsbetingelserne fremgår også af din faktura/ bekræftelse.

Rejsedokumenter og sprog
Efter aftalens indgåelse fremsendes ordrebekræftelse/faktura, hvoraf betalingsfrist vil fremgå. Når slutbetaling er modtaget fremsendes rejsedokumenter 2 – 3 uger inden afrejse til  den post- eller e-mailadresse, som er oplyst ved bestillingen. Den rejsende har pligt til ved modtagelse, at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks rette henvendelse til Cruise Market, hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. 

Tidspunkter på alle rejsedokumenter er i lokaltider. 
Rejsedokumenter udleveres fortrinsvist på dansk, men der kan forekomme dele, som udelukkende findes på engelsk, herunder billetter/e-tickets, rederibetingelser, dag-til-dag programmer m.v. 
Udflugter, transport, sightseeings og lignende gennemføres som regel på engelsk af lokalguide.

Overdragelse af pakkerejsen
Rejsen kan overdrages til en anden person mod et gebyr på kr. 500,-. Meddelelse om overdragelsen skal gives til Cruise Market skriftligt senest 7 dage inden afrejsen. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at den rejsende mister rette til at overdrage pakkerejsen. 
Overdragelsen kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdages, opfylder de nødvendige betingelser, som er oplyst af Cruise Market. Herunder krav for gennemførelse af rejsen samt pas, visa og sundhedsmæssige krav. 

Årsagen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af Cruise Market, såfremt overdragelse ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. 
I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter og mange krydstogtsrejser, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).  Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.
Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen. 

Den rejsendes ændringer af pakkerejsen
Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Cruise Market hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Cruise Market at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Cruise Market er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.  
Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som Cruise Market ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen og en ny bestilling. 


Andre ændringer: 
Hvis Cruise Market inden pakkerejsens begyndelse ikke kan leverer ydelser indgået i aftalen, fortager væsentlig ændring eller hæver rejsens pris med mere end 8 %, så har den rejsende mulighed for at hæve aftalen og få tilbagebetalt de beløb, som er indbetalt. Hvis Cruise Market tilbyder det,  kan den rejsende også vælge at deltage i en erstatningsrejse i stedet for at hæve aftalen. 
Cruise Market er forpligtet til at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken evt. betydning de måtte have for pakkerejsens pris. Cruise Market fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer. Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Aftalens ophør:
Fortrydelsesret
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.
Afbestilling af pakkerejsen

Normale afbestillingsvilkår
Hvis intet andet er oplyst ved aftalens indgåelse kan rejsen afbestilles med følgende afbestillingsgebyr: 
- tidigere end 60 dage inden afrejsen – 20% af rejsens pris dog mindst kr. 2.000 pr. person 
- 60 dage til 31 dage inden afrejse – 50% af rejsens pris.
- 30 dage eller mindre før afrejsen – 100% af rejsens pris. 
Bemærk at mange produkter, såsom flybilletter og visse kampagner  ikke kan refunderes og der derfor på disse er et 100% afbestillingsgebyr uanset tidspunktet for afbestilling. 

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. 
For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.
Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Cruise Market. 
Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt
Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsvilkår  for den pågældende rejse.

Rejsearrangørens Aflysning
Crusie Market kan ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. Cruise Market oplyser den rejsende om aflysningen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.
Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning. Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet, og har ikke krav på yderligere erstatning.

Reklamation og mangler
Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til den underleverandør, som manglen angår eller straks det er muligt til Cruise Market. 
Hvis Cruise Markets underleverandører  ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for Cruise Market.
Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af underleverandører på stedet  og/eller af Cruise Markets medarbejder  – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen. 
Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.
Bemærk, binder du dig kontraktligt med underskrift på et dokument på din rejse, eks. ved billeje eller tilkøb, vil dette være gældende, uanset hvilke informationer, der måtte være givet af Cruise Market.  I sådanne tilfælde kan Cruise Market ikke hjælpe med et eventuel erstatningskrav.  HUSK: Tjek altid hvad du underskriver, da du hæfter for det.

Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar: 
Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.
Cruise Market begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Cruise Markets  erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen. 
Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk
Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:
    Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel 
    Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
    Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR
Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:
    Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld 
    Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
    Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
    Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR
Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene. 
Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:
    Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
    Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
    Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
    Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning:
Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af underleverandører eller Cruise Market - skal 40 dage tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod Cruise Market gældende. 

Du kan sende din reklamation til info@cruisemarket.dk. I denne skal fremgå, om du har søgt eller modtaget erstatning eller kompensation fra f.eks flyselskab på grundlag af EU-forordningger om passagerrettigheder og erstaningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette. Cruise Market har ret til at modregne eventuelle modtaget  erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerrejser. 

Kan der ikke opnås enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ved klage over en pakkerejse  til Cruise Market , kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk. 

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsearrangørens e-mail adresse er til brug herfor info@cruisemarket.dk.  
Cruise Market er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og dermed forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

Garanti i Rejsegarantifonden
Cruise Market har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:  Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Rejsegarantifonden no 2115

 

Senest opdateret September 2018