INDLÆSER RESULTAT
Kontakt vores krydstogtspecialister 3311 2410

Vi hjælper dig med at finde krydstogt, som passer til dig

Vi hjælper dig med at finde krydstogt, som passer til dig.

...eller læs mere om krydtogter Klik her.

FIND DIT KRYDSTOGT HER

Nulstil valg

Vi kan ikke finde et krydstogt som matche dine valg.

Ændre dine valg eller klik på (X) for at fjerne dine valg.


Ønsker du hjælp til at finde dit drømmekrydstogt, så vil vores krydstogtspecialisterne rigtig gerne hjælpe dig.
Send os en mail på: info@cruisemarket.dk eller ring på 3311 2410.

 

 • {{puff.title}}

  {{puff.Name}}

  {{puff.SmallDescription}}

  {{puff.FormattedDateAndMonth}}, {{puff.FormattedDays}} {{puff.ShortFromStringConst}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedPrice}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedCruisePlusFlightPrice}} /pers

  {{puff.Name}}

  {{puff.FullDescription}}

  {{puff.SmallCruisePromoShipName}}
  {{puff.FormattedDays}} • {{puff.FormattedDate}} •
  Krydstogt {{puff.ShortFromStringConst | lowercase}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedPrice}} /pers

  Fly & Cruise {{puff.ShortFromStringConst | lowercase}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedCruisePlusFlightPrice}}

  1. {{stop.StopName}}

  {{puff.greetingtext}}

  {{puff.title}}

  {{puff.FormattedDay}}
  {{puff.FormattedMonthYear}}
  {{puff.Destination}}

  {{puff.SourcePlace}}

  {{puff.CruiseLineName}}

  {{puff.CruiseLineType}}

  {{puff.ShortFromStringConst}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedPrice}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedCruisePlusFlightPrice}} /pers
    Mindre
  {{puff.FormattedDay}}
  {{puff.FormattedMonthYear}}
  1. {{stop.StopName}}
  {{puff.CruiseLineName}}

  {{puff.CruiseLineType}}

  {{puff.Traveldays}} {{puff.TraveldaysText}}
  {{puff.FullDescription}}
  Mere  
Vis mere {{result.productsCount}}/{{result.totalcount}}

Rejsebestemmelser

Bestilling: Bestilling af rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til Cruise Market. Bestiller skal være fyldt 18 år. Bestilling er bindende for både rejsebureau og kunde når 1. rate er rettidigt  indbetalt.  Når bestilling er modtaget tilsendes en bekræftelse/ faktura. Venligst kontroller at denne svarer til det bestilte. Når kunde indbetaler depositum eller 1. rate er aftalen bindende og kunden accepterer hermed aftalen samt de anførte vilkår for rejsen. Vilkår fremgår af faktura, i katalog/priser og på vores hjemmeside. Ønskes en evt.  afbestillingsforsikring skal denne bestilles samtidig med rejsen og betales  sammen med 1. rate. Bemærk: Bestillinger foretaget  mindre end 40 dage før afrejsen, modtages kun mod fuld forudbetaling.

Betaling: Depositum/ 1. rate skal være Cruise Market (Bengt-Martins AB) i hænde senest 7 dage efter bestilling og udgør min. 20% af rejsens pris.  Bemærk dog at der kan være krydstogter hvor depositum skal betales inden 7 dage efter bestilling og mange straks ved bestilling.  Evt.  gebyr for afbestillingsforsikring ved akut sygdom skal ligeledes betales samtidig med depositum. Bestillinger foretaget  mindre end 60 dage før afrejsen, modtages kun mod fuld forudbetaling. Restbeløb/ 2. rate skal være Cruise Market (Bengt-Martins Rejser Aps) i hænde cirka 2 måneder inden afrejsedag.Overholdes ovennævnte betalingsbetingelser ikke, vil rejsen automatisk annulleres og evt indbetalt depositum går tabt  hvis vi ikke har  registreret jeres indbetaling indenfor de angivne tidsfrister.Hvordan I kan betale finder du her

Afbestilling: Afbestilling skal ske skriftligt til Cruise Market, og er således først gyldig i det øjeblik, vi har en skriftlige annullering i hænde.  I forbindelse med afbestilling opkræver Cruise Market følgende gebyrer:

a) Mere end 90 dage før afrejse:  min. DKK 500,- pr. person samt evt. forudbetalte gebyrer.

b)  89-60 dage før afrejsen: 50% af rejsens samlede pris er tabt samt evt. forudbetalte gebyrer.

c) Afbestilling mindre end 60 dage før afrejse: 100% af rejsens samlede pris samt evt. forudbetalte gebyrer.

Bemærk dog at flybilletter og andre tillægsydelser ikke kan ændres eller refunderes efter bestilling uanset annuleringstidspunkt.  Hvis I har købt en samlet pakke med f.eks. krydstogt, hotel, billeje eller lignende kan der være strengere afbestillingsbetingelser end førnævnte. Se ligeledes "Afbestillingsforsikring ved akut sygdom" længere nede. 

Ændring på kundens foranledning: Ved ændring forstås: Ændring af rejsemål, afrejsedato, navneændringer m.m. Flybilletter er som regel behæftet med særlige restriktioner, som bl.a. umuliggør annullering og ændringer i øvrigt. Bemærk at det er kundens eget fulde ansvar at  navn i pas og rejsedokumenter stemmer 100% overens, hvorfor dette skal opgives korrekt allerede ved bestilling.  Cruise Market opkræver 350,- kr. pr. person i gebyr for ændring, såfremt dette er muligt fra underleverandører, rederier og flyselskabers side, ellers betragtes ændringen som afbestilling og en ny bestilling. Samme regel er gældende ved ændringer foretaget mindre end 40 dage før afrejse. Det er ikke muligt at overdrage jeres rejse til en anden person.

Afbestillingsforsikring ved akut sygdom: Vi anbefaler, at I ved bestilling tegner en sygdomsafbestillingsforsikring. Denne sygdoms-afbestillingsforsikring indebærer, at I indtil afrejse kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet, uden andre fradrag end selve prisen for sygdomsafbestillingsforsikringen, hivs afbestilling f.eks skyldes sygdom. Før refusion af det indbetalte beløb kræves dog, at det ved lægeattest kan dokumenteres, at kunden selv eller dennes ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre samt svigerforældre, svoger/svigerinde eller rejseledsagere rammes af akut sygdom, som kræver hospitalsindlæggelse eller lægeordineret sengeleje. Det kan ligeledes dreje sig om dødsfald eller ulykkestilfælde, som umuliggør eller væsentligt vanskeliggør kundens deltagelse i rejsen.

Det er en forudsætning for afbestilling i henhold til sygdomsafbestillingsforikringen, at I straks giver Cruise Market underretning herom, og at fornøden dokumentation snarest muligt indsendes. VIGTIGT! Denne forsikring skal bestilles samtidig med rejsen, og beløbet skal indbetales samtidig med depositum. Senere bestilling er ikke mulig. Bemærk dog at såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er erstatningspligten begrænset. Se endvidere forsikringsbetingelserne fra Europæiske Rejseforsikring.

Refundering/manglende udnyttelse_ Der ydes ingen refusion for annulleringer foretaget efter rejsens påbegyndelse eller for kundens manglende udnyttelse af hele eller dele af bestilte eller inkluderede ydelser.

Ændring i pris og rejseplan: De anførte priser er gældende ved prislistens udarbejdelse og baseret på vekselkursen mellem danske kroner og udenlandske valutaer. I en periode med hyppige ændringer og prisstigninger er det umuligt for os at forudse eventuelle ændringer i priser og valutakurser. Vi forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre de anførte priser, inden jeres bestilling er modtaget og bekræftet.  Det gælder ændringer, som Cruise Market ikke har mulighed for at forudse: såsom ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, havne-, landings - eller startafgifter samt valutakurser.

Skatter, serviceafgifter og andre afgifter: Det er et krav, at der skal pålægges skatter og afgifter på flybilletter, og disse skal være påtegnet fakturaen. Dog er der visse lufthavns- og turistmæssige skatter, der skal betales ved hjemrejsen i fremmed lufthavn og derfor ikke kan opkræves ved betaling af rejsen. Et land kan indføre nye skatter eller forhøje nuværende skatter med meget kort varsel, hvorfor der ikke kan tages højde for disse ved bestilling/betaling af rejsearrangement.  Nogle selskaber og krydstogter har inkluderet drikkepenge i prisen, mens andre opkræver et obligatorisk servicecharge ("drikkepenge") pr. dag som afregnes direkte ombord. 

Tider i rejseplan og billetter: De anførte tider i billetter og rejseplan er altid lokale tider. Ændringer af tider kan forekomme både før og efter udstedelse af billet og rejseplan. Kontroller altid afrejsetidspunkterne i rejsedokumenterne og kontakt Cruise Market, hvis tider/priser/navne afviger fra bestilling/bekræftelse. Således kan eventuelle fejl rettes inden afrejse. Vi tager forbehold for at luftfartselskaber og krydstogtselskaber ændrer på rejsetiderne samt at rederierne ændrer på selve rejseturen og anløbshavnene. Bemærk, at alle check-in formaliteterne skal være afsluttet senest på det oplyste og/eller i rejsedokumenterne anførte tidspunkt.

Pas og  visum: Alle krydstogtspassager skal have et pas med udløbsdato senest 6 måneder efter hjemkomstdagen. Dette gælder også for alle børn. Bemærk at det er kundens eget fulde ansvar, at navn i pas og rejsedokumenter stemmer 100% overens ved bestilling. Derudover er det den rejsendes eget ansvar at have gyldigt pas og eventuelt visum i forhold til de lande, som besøges/anløbes. Se eventuelt www.um.dk for gældende regler. Alle oplysninger gælder rejsende med dansk pas. Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses til Cruise Market så vi kan rådgive om at kontakte de rette instanser. Oplyses Cruise Market ikke om disse faktorer ved bestilling, har Cruise Market intet ansvar for de følger det måtte få for den rejsende. Der gælder bl.a.  helt specielle regler for rejser til USA.

Graviditet: Gravide kvinder kan generelt rejse på krydstogt såfrem krydstogtet er afsluttet inden man kommer ind i den 24. uge. Kunden er forpligtet til at medbringe lægeerklæring ombord på skibet, hvorpå der står, at man er egnet til at rejse og hvor langt man er henne i graviditeten. Vi anbefaler ligeledes rejseforsikring og en god afklarende snak med egen læge inden.

Rejseforsikring: Du er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs - medmindre Cruise Market eller vores leverandør kan gøres ansvarlig herfor. Det anbefales derfor på det kraftigste at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage. Cruise Market samarbejder med Europæiske Rejseforsikring.

Reklamation:  Er der mangler i inventar eller andre utilfredsstillende forhold ombord på krydstogtet, hotellet o.a. skal dette straks efter manglen/ skaden er registreret påtales lokalt ombord/i receptionen.Dette skal ske inden for rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen/manglen, dog senest 24 timer efter at fejlen/manglen er opdaget, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og være til mindst muligt ulempe for kunden. Reklamationer skal være påtalt under opholdet ellers bortfalder grundlaget for reklamation. Der gøres opmærksom på, at det påhviler den rejsende at bevise, at han/hun har klaget rettidigt, hvorfor det anbefales at fremsende evt klage skriftligt inden 14 dage efter hjemkomst fra rejsen. Cruise Market tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.  
Hvis du ikke overholder disse retningslinjer, kan du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26.
Med udgangspunkt i ovenstående skal alle krav om godtgørelse, refusion eller lignende fremsættes overfor Cruise Market hurtigst muligt og senest 40 dage efter hjemkomsten.

Opnås der ikke enighed mellem Cruise Market og kunden ved en klage, så kan klage indberettes til ved køb af en pakkerejse: 
Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte
www.pakkerejseankenaevnet.dk

Den rejsendes ansvar og pligter: Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og andre for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Ligeledes er det kundens ansvar, umiddelbart efter modtagelse af rejse dokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne i billetter, pas og øvrige rejsedokumenter er 100%  korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Navn i flybillet skal altid være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, ellers kan det føre til afvisning ved check-in til flyet. Korrekt navn skal oplyses allerede ved bestilling.

Cruise Market påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger. Rejsedeltagere som er forsinkede, udebliver eller ikke kan foretage rejsen pga. mangel på korrekt legitimation, manglende vaccinationer eller lign. kan ikke forvente nogen godtgørelse. Rejsedeltager er ansvarlig for at have tegnet de forsikringer som anses for nødvendige samt for  at sætte sig ind i forsikringsbetingelserne. Rejsedeltagere har ansvar for egen bagage. Sælger er ikke ansvarlig for tab af eller skade på ejendele.

Sælgers ansvar: Sælger har ansvar og forpligtelser som følger:
Aftalegrundlag
Aftaler som indgås med sælger ved bestilling af en pakkerejse indgås i henhold til Pakkerejseloven (Lov nr.472 af 30 juni 1993, Lov om pakkerejser). Bengt-Martins Rejser Aps er tilsluttet rejsegarantifonden nr. 2115. Sælger har tegnet udvidet ansvarsforsikring nr. 6000B*, hos Europæiske Rejseforsikring A/S. Ifølge Pakkerejseloven har rejsebureauer objektivt ansvar, dvs. produktansvar uden skyld for kunder der deltager i en pakkerejse. Ansvarsforsikringen er en yderligere garanti for at sælger kan leve op til dette krav.

Cruise Market's erstatningsansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i internationale konventioner, som gælder for de tjenesteydere, der af os benyttes ved gennemførelse af den af Dem købte pakkerejse. For internationale flytransporter er det gældende i henhold til Warszawa Konventionen. Cruise Market påtager sig udelukkende ansvar i henhold til "Lov om Pakkerejser". Vi påtager os intet ansvar for forhold, over hvilke vi ingen direkte kontrol har, herunder force majeure, pludseligt opståede krigshandlinger, uroligheder, strejker, sygdomme, pludseligt opståede natur- og/eller forureningskatastrofer o. l. eller som følge af den rejsendes egen forsømmelse.

Lovvalg og værneting: Evt. søgsmål mod Sælger skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller dansk voldgift (Ankenævn) Værneting: Sø- og Handelsretten, København

* Naturkatastrofer, strejke, terror, krigshandlinger m.m.

Alle bestillinger pålægges fakturagebyr på 150,- kr, samt et obligatorisk tillæg for udvidet ansvarsforsikring  pr. person 

Behandling af personoplysninger / Persondatapolitik
I forbindelse med en bestilling af et Cruise Market's produkter, er det imidlertid nødvendigt, at du afgiver oplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse for at vi kan gennemføre din bestilling.
De oplysninger, man har oplyst i forbindelse med en bestilling, gemmes hos Cruise Market i 5 år jf. Bogføringsloven.
Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres ikke krypteret. Men såvel transmission som opbevaring foregår i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet.
Cruise Market videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at kunne gennemføre din bestilling. F.eks må vi videregive oplysninger for at kunne bestille bolig, reservere krydstogt, flybilletter, hoteller og udflugter samt transport. Dvs. ved køb på Hyttespecialisten bruges data om dig kun til at modtage og gennemføre din bestilling, samt administrere og forbedre vor service.

 

Senest opdateret 01.09.2015