INDLÆSER RESULTAT
Kontakt os

Vi hjælper dig med at finde krydstogt, som passer til dig

Vi hjælper dig med at finde krydstogt, som passer til dig.

...eller læs mere om krydtogter Klik her.

FIND DIT KRYDSTOGT HER

Nulstil valg

Vi kan ikke finde et krydstogt som matche dine valg.

Ændre dine valg eller klik på (X) for at fjerne dine valg.


Ønsker du hjælp til at finde dit drømmekrydstogt, så vil vores krydstogtspecialisterne rigtig gerne hjælpe dig.
Send os en mail på: info@cruisemarket.dk

 

 • {{puff.title}}

  {{puff.Name}}

  {{puff.SmallDescription}}

  {{puff.FormattedDateAndMonth}}, {{puff.FormattedDays}} {{puff.ShortFromStringConst}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedPrice}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedCruisePlusFlightPrice}} /pers

  {{puff.Name}}

  {{puff.FullDescription}}

  {{puff.SmallCruisePromoShipName}}
  {{puff.FormattedDays}} • {{puff.FormattedDate}} •
  Krydstogt {{puff.ShortFromStringConst | lowercase}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedPrice}} /pers

  Fly & Cruise {{puff.ShortFromStringConst | lowercase}} {{puff.CabinTypePriceItems[0].FormattedCruisePlusFlightPrice}}

  1. {{stop.StopName}}

  Priserna är sökta: {{ puff.CruiseLastImportTime }}

  {{puff.ReadMoreText}}

  {{puff.greetingtext}}

  {{puff.title}}

  {{puff.FormattedDay}}
  {{puff.FormattedMonthYear}}
  1. {{stop.StopName}}
  {{puff.CruiseLineName}}

  Skib: {{puff.SmallCruisePromoShipName.split(' ').join(' ')}}

  {{puff.Traveldays}} {{puff.TraveldaysText}}
  {{puff.FullDescription}}
Vis mere {{result.productsCount}}/{{result.totalcount}}

 

Integritetspolicy for Cruise Market

Bengt-Martins Rejse Aps med CVR 32 091 806 er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger for Cruise Market.  Cruise Market ( i det efterfølgende benævnt "Cruise Market" eller vi )  lægger vi vægt på og prioriterer din integritet. Det er derfor en selvfølge for os altid at stræbe efter at beskytte dine personoplysninger på den bedst mulige måde. Personoplysninger er alt, som kan kobles til dig som person og kan for eksempel være navn og kontaktoplysninger, men også oplysninger om din rejse og dine specielle ønsker. I nærværende integritetspolicy vil vi informere dig om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har.

Nedenfor kan du læse mere detaljeret om, hvordan og hvorfor vi bruger dine personoplysninger. Endvidere kan du læse om, hvordan du kan påvirke vores brug af dine personoplysninger. Endvidere redegør vi for, om du skal fremskaffe oplysninger til os, hvorfra oplysningerne kommer, og til hvem og hvortil vi videregiver dine oplysninger.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse *

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger? Kontaktoplysninger. *

Fra hvem indhenter vi personoplysninger om dig? *

Videregiver vi dine oplysninger udenfor EU/EES? *

Hvilke rettigheder har du til at påvirke, hvordan vi behandler dine personoplysninger? *

Detaljeret beskrivelse af hvordan vi behandler dine personoplysninger *

Hvordan har vi foretaget en interesseafvejning, når det retlige grundlag er vores berettigede interesse? *

 

 

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger? Kontaktoplysninger.

Bengt-Martins Rejser Aps med organisationsnummer 32 091 806 er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger (dataansvarlig) for Cruise Market.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du vil benytte dig af nogen af de rettigheder, som vi beskriver under overskriften "Hvilke rettigheder har du for at påvirke, hvordan vi behandler dine personoplysninger?", er du velkommen til at kontakte os på vores e-mail adresse, databeskyttelse@bengt-martins.dk, eller ringe til os på telefonnummer +45 3311 2410. Vores postadresse er Cruise Market v/Bengt-Martins Rejser Aps, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Bemærk, at de vilkår, der gælder for dit køb, følger af vores købsvilkår.

Fra hvem indhenter vi personoplysninger om dig?

De personoplysninger, som vi behandler om dig, er først og fremmest oplysninger, som du selv eller din medrejsende har valgt at give os ved købet. Når du bestiller online, vil vi også indhente oplysninger om dig fra en ekstern part for ud fra oplysningen om dit personnummer at bedømme, hvilke betalingsløsninger vi kan tilbyde dig.

Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

Bengt-Martins sælger aldrig dine personoplysninger. Når vi videregiver personoplysninger, gør vi det for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig på en god og effektiv måde. Dine personoplysninger behandles først og fremmest af os på Cruise Market, de virksomheder som behøver personoplysninger, for at vi skal kunne opfylde vores aftale med dig, IT-leverandører samt virksomheder inden for vores koncern. Du kan læse flere detaljer om dette nedenfor.

Hvis du ønsker mere detaljeret information om, hvem vi videregiver dine personoplysninger til, er du velkommen til at kontakte os.

Her kan du læse mere detaljeret om, hvordan vi kan videregive dine personoplysninger:

  • I den udstrækning det er nødvendigt for at kunne administrere og levere din rejse, logi, udflugter mv. eller anden oplevelse eller tjeneste, som du har købt af os, videregiver vi visse af dine personoplysninger til de virksomheder, som behøver dem for at kunne opfylde en del af din rejse, logi, udflugter mv. eller anden ydelse. Dette er for eksempel de fly-, bus- eller togselskaber, som du kommer til at rejse med, rejsearrangører, charterselskaber, hoteller, restauranter samt andre virksomheder indenfor rejse- eller eventbranchen.
  • Vi videregiver dine oplysninger indenfor koncernen med det formål at kunne give dig tilbud, som er relevante for den rejse, som du allerede har købt, og for at kunne gøre din rejseoplevelse endnu bedre.
  • Vi deler dine oplysninger med vores moderfirma Resia AB med det formål, at Resia AB skal kunne supporterer os og da vi bruger deres IT-løsningen
  • Endvidere videregiver vi dine personoplysninger til vores eksterne IT-leverandører og leverandører af bookingsystemer, for at vi skal kunne håndtere vores forpligtelser mod dig og drive vores virksomhed. Vores IT-leverandører og vores andre leverandører behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og har kun adgang til de oplysninger, der kræves, for at de kan gennemføre sine forpligtelser over for os.
  • For at kunne administrere dit køb vil vi videregive visse af dine personoplysninger til den betalingstjenesteleverandør, som vi anvender for at håndtere betalingen.
  • For at du kan få de tillægstjenester, som du har valgt, for eksempel rejseforsikring eller afbestillingsbeskyttelse, videregiver vi visse af dine personoplysninger til den leverandør af forsikringer, som vi benytter.
  • For at du skal kunne vælge at betale med kreditkort, vil vi videregive visse af dine personoplysninger til den leverandør, vi anvender, for at kunne gøre en kreditvurdering og give kreditløsningen.
  • Endvidere videregiver vi visse af dine personoplysninger til en leverandør/transportør, for at du skal kunne få dine billetter udskrevne og leveret hjem til dig, hvis du har valgt dette.
  • For at kunne tilbyde dig at få hjælp med at ansøge om erstatning ved flyforsinkelser videregiver vi visse af dine personoplysninger til vores leverandør af sådan tjeneste.
  • For at kunne hjælpe dig med at ansøge om visum videregiver vi visse af dine personoplysninger til den relevante ambassade eller lignende.
  • For at kunne nå dig med vores tilpassede markedsføring vil vi videregive visse af dine personoplysninger til de leverandører af markedsføringstjenester, som vi benytter, for eksempel som direkte reklame, der sendes på tryk og via distribution, medieselskaber eller reklamebureauer.
   For at kunne modvirke bedragerier hvor nogen bestiller rejser i dit navn, videregiver vi visse af dine oplysninger til den leverandør, vi anvender til at modvirke bedragerier.

Videregiver vi dine oplysninger udenfor EU/EØS?

Cruise Market behandler som hovedregel dine personoplysninger indenfor EU/EØS, men vi kan i visse tilfælde anvende leverandører udenfor EU/EØS. Cruise Market.vil videregive personoplysninger i følgende tilfælde:

  • Udvikling af vores online-bookningsmotor forefindes delvist i Belarus, og dermed kan oplysninger blive håndteret udenfor EU/EØS. Informationen lagres hos Bengt-Martins Rejser ApSdet vil sige i Sverige, men leverandøren kan gives adgang til personoplysninger fra Belarus. Den behandling, som leverandøren udfører, sker efter instruks fra Cruise Market og i overensstemmelse med vores instruktioner. Bengt-Martins Rejser ApS sikrer, at vores leverandør har indgået en aftale baseret på EU's standardaftaleklausuler for at sikre, at vi har lov til at overføre oplysningerne ifølge gældende databeskyttelseslovgivning.
  • Vi vil overføre dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig, for eksempel hvis du har valgt at rejse til et vist land - så overfører vi dine oplysninger dertil, for at hotel og rejsearrangører på plads skal kunne hjælpe dig på bedste måde.

Når vi overfører dine oplysninger udenfor EU/EØS, vil vi sikre, at det gøres i overensstemmelse med gældende love og regler om databeskyttelse. Dette indebærer, at overførslen kan baseres på undtagelser på grund af en aftale med dig eller EU-kommissionens beslutning, standardaftaleklausuler eller Privacy Shield.

Hvis du har nogen spørgsmål til, hvordan vi videregiver dine personoplysninger, eller hvis du vil have en kopi af de relevante beskyttelsesforanstaltninger, vi har foretaget, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilke rettigheder har du til at påvirke, hvordan vi behandler dine personoplysninger?

Du har visse rettigheder med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger, se nedenfor en mere detaljeret beskrivelse af dine rettigheder. For at udøve dine rettigheder er du velkommen til at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår af indledningen til denne integritetspolicy.

Tilbagekalde dit samtykke

Hvis du har samtykket i, at vi må behandle dine personoplysninger, har du ret til når som helst at tilbagekalde hele eller en del af det givne samtykke. Tilbagekaldelse af dit samtykke får dog ingen virkning på vores behandling af dine personoplysninger for tiden, inden tilbagekaldelsen fandt sted.

Ret til adgang

Du har ret til at få en bekræftelse på, om personoplysninger, som vedrører dig, behandles af os samt adgang til information om, hvordan de personoplysninger behandles, for eksempel formålet med behandlingen og hvilke kategorier af personoplysninger, som behandlingen vedrører. Endvidere har du ret til at få en kopi af de personoplysninger, som behandles af os. En begæring herom foretages ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår af indledningen til denne integritetspolicy

Ret til rettelse

Endvidere har du ret til uden unødigt ophold at få fejlagtige personoplysninger rettet, samt ved at fremskaffe information, at få kompletteret ufuldstændige personoplysninger. Bemærk, at denne rettighed ikke gælder, hvis det navn, som er angivet på en flybillet, ikke stemmer overens med navnet i dit pas, og ændring af billetten ikke er mulig at foretage i henhold til gældende regler.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

Du har ret til at kræve en sletning af dine personoplysninger hvis:

  • personoplysningerne ikke længere er nødvendige for de formål, de er indsamlet til eller behandlet for;
  • du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen er baseret på, og der ikke findes nogen retslig grund for behandlingen;
  • at du gør indsigelser mod behandlingen, og der mangler berettigede grunde til at fortsætte med behandlingen, som vejer tungere end dine berettigede grunde til ikke at fortsætte;
  • personoplysningerne er behandlet på en ulovlig måde; eller
  • personoplysningerne skal slettes for at opfylde en retslig forpligtelse, som Bengt-Martins Rejser ApS er omfattet af.

Cruise Market sletter dine personoplysninger efter din begæring, under forudsætning af at Cruise Market ikke har en forpligtelse til at gemme personoplysningerne i overensstemmelse med gældende love og regler.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, hvis:

  • du bestrider oplysningernes rigtighed (dog kun i løbet af en tid som giver os mulighed for at kontrollere dette);
  • behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig, at personoplysningerne slettes samt i stedet begærer en begrænsning af oplysningernes anvendelse;
  • du har brug for personoplysningerne for at gøre retslige krav gældende eller forsvare retslige krav, trods at vi ikke længere behøver personoplysningerne til vort formål med behandlingen; eller
  • du har gjort indsigelse mod behandlingen, og vi ikke har udført en kontrol af, om vort berettigede interesse i at behandle dine personoplysninger vejer tungere end din berettigede grund til, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Rettighed til at gøre indsigelse mod behandling

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som er begrundet i en interesseafvejning. Dette gælder dog ikke, om vi kan påvise ufravigelige, berettigede grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller om det sker for fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav.

Endvidere har du ret til at gøre indsigelse imod, at dine personoplysninger behandles til brug for markedsføring, inklusive profilering. Profilering er, at vi behandler information om dine præferencer, adfærd og købehistorik med det formål at sende tilpassede tilbud. Det indebærer, at du har ret til at sige nej til nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale fra os. Hvis du gør indsigelse mod markedsføring og/eller profilering, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til sådanne formål.

Ret til at indgive klage

Du har ret til at indgive klage til en behørig tilsynsmyndighed (uden at det påvirker nogen anden administrativ prøvning eller retsmiddel). Et sådant klagemål indleveres med fordel til myndigheden i den medlemsstat indenfor EU/ESS, hvor du har din almindelige bopæl, hvor du arbejder, eller hvor overtrædelse af gældende love og regler for databeskyttelse påstås at have fundet sted. Behørig tilsynsmyndighed i Danmark er Datatilsynet.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret personoplysninger, som vedrører dig, som du givet til os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse til en anden persondataansvarlig (dataportabilitet) hvis:

  • behandlingen har baserer sig på samtykke eller på en aftale; og
  • behandlingen sker automatiseret.

Du har ret til overførsel af personoplysninger direkte fra os til en anden persondataansvarlig, når dette er teknisk muligt.

Detaljeret beskrivelse af hvordan vi behandler dine personoplysninger

Her kan du læse mere detaljeret om, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler, samt på hvilket lovligt grundlag behandlingen hviler. Du kan endvidere læse om, hvor længe vi beholder dine personoplysninger.

Bemærk, at kolonnen nedenfor kun angiver, hvor længe vi behandler oplysningerne med det formål, der er angivet på samme række. Samme oplysninger kan blive gemt i længere tid til et andet formål.

I den tredje kolonne kan du endvidere læse om, hvilken lovlig grund vi har til at måtte behandle dine oplysninger lovligt i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).

Når du handler hos os

Vi behandler dine oplysninger for at kunne gennemføre din bestilling og din aftale, for eksempel bestilling af rejse, logi, udflugter mv. eller anden ydelse. For at kunne tilbyde dig at betale på kredit kræves det også, at vi behandler oplysninger om dig. Hvis du ikke giver dine oplysninger, kan vi ikke afslutte dit køb. Du vil heller ikke kunne reklamere, afbestille eller om-booke din rejse, hvis du ikke angiver dine oplysninger.

For at vi skal kunne tilgodese dit behov for assistance samt behandle eventuelle andre følsomme oplysninger, for eksempel allergier, skal du give dit samtykke til, at vi behandler disse oplysninger. Hvis du ikke samtykker til denne behandling, kan vi ikke tilgodese dine behov.

Endvidere skal vi behandle dine oplysninger for at følge lovfæstede eller andre krav, eksempelvis bogføringslovens krav på at gemme oplysninger. Ud over det, som angives nedenfor, kan vi også blive nødt til at behandle visse oplysninger for at følge andre ufravigelige love og regler. Endvidere kan vi komme til at behandle visse oplysninger kun med det formål at videreformidle disse til en partner hos os, for eksempel hvis du har valgt at tegne en forsikring via os. En sådan partner er i sådanne tilfælde persondataansvarlig for denne behandling.

 

Til hvilket formål bruger vi dine persondata?

Hvilke persondata behandler vi?

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Hvor længe behandler vi dine persondata til dette formål?

For at administrerer dit køb. F.eks for at vide, hvem vi har indgået en aftale med, hvor dine rejsedokumenter skal leveres samt for at sende dig en bekræftelse på dit køb.
For at du skal kunne afbestille og ændrer, når det er muligt ifølge den aftale du har indgået med os.

Den information som er nødvendig afhængig af din bestilling. Normalt er det dit navn ifølge dit pas, email-adresse, adresse, mobilnummer, postadresse, fødselsdag, køn, ordrenummer og ordreinformation. Det kan også i nogen tilfælde være nødvendigt med et pasnummer.

Har du brug for assistance, skal dette oplyses samtidig med din bestilling.

Eventuelle følsomme oplysninger, såsom allergier, som du oplyser os i forbindelse med bestilling af særskilte ønsker i forbindelse med din rejse.

Ved bestilling af krydstogter behandler vi dit pasnummer.

Behandlingen er nødvendig for at gennemføre vores aftale med dig samt for at følge den forbrugerretlige lovgivning.

For behandlingen af følsomme data oplyst af dig til at opfylde dit behov for assistance er dit samtykke vores lovlig grund.

 

Oplysningerne med dine personlige data behandles fra din bestilling til vi har fuldført vores aftale med dig.

For at administrerer en bestilling, hvor du er angivet som rejsende af f.eks en ven eller et familiemedlem.

Den information som er nødvendig afhænger af bestillingen. Normalt dit navn ifølge passet, fødselsdag og køn og eventuelt pasnummer.

Vores legitime interesse i at kunne administrerer din rejse, hvor du er medrejsende.

Oplysningerne opbevares fra bestilling af rejsen frem til rejsen er leveret til dig. .

 

For at administrer dit køb og brug af et gavekort.

Email-adresse, adresse og mobilnummer.

Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig

Oplysningerne behandles fra bestilling af gavekortet og frem til gavekortets gyldighed.

For at administrerer eller for at give oplysninger videre til vores betalingsformidler, som vi samarbejder med til administrering af betaling af din bestilling, hvis du betaler direkte med kort eller via din bank.

Betalingsinformation, f.eks kortnummer, kortindehaver samt navn, postadresse og email-adresse.
Udover dette behandles dine oplysninger også af betalingsformidleren, som er selvstændig persondataansvarlig for sine behandlinger.

Behandlingen er nødvendig for at fuldfører vores aftale med dig.

Oplysningerne behandles fra du afslutter din bestilling med en betaling til betalingen er gennemført.

For at administrere betaling af bestillingen, hvis du vælger at betale dit køb med faktura eller afbetaling gennem Klarna.

Navn, postadresse og email-adresse.
Derudover behandles dine persondata også af betalingsformidleren Klarna for at gennemføre din betaling.
Klarna er selvstændig persondataansvarlig for sine behandlinger.

Behandlingen er nødvendig for at fuldfører vores aftale med dig.

Behandlingen af dit personnummer er motiveret af vigtigheden af en sikker identifikation af dig som betalingsansvarlig

Oplysningerne behandles fra det tidspunkt, hvor du vælger Klarna, som betaling for din bestilling og til din forespørgsel er godkendt og betalingen er gennemført.

For at kunne håndterer eventuelle krav mod os, eksempelvis ved en reklamation.

Navn, email-adresse, postadresse, telefonnummer og information fra vores kommunikation med dig i forbindelse med dit krav. Det kan være tidspunktet for din bestilling og køb og hvorfor du har en reklamation.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne agere i forhold dit krav mod os.

Oplysningerne behandles fra det tidspunkt, hvor du afgiver dit krav og behandles så længe processen med kravet foregår. Hvis vi ikke godkender dit krav mod os, så gemmer vi dine oplysninger tre år for at kunne opfylde en eventuel viderebehandling i en offentlig instans.

For at følge Bogføringsloven.

Historik om betalinger, transaktioner etc, som vedrører bogføringsmatriale. Dette omfatter information, som fremgår af din faktura såsom navn, postadresse og email-adresse.

Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, som Bogføringsloven.

Oplysningerne behandles i 5 år, som er i overensstemmelse med Bogføringsloven.

For at kunne kontakte dig om flyændringer eller andre ændringer omkring din rejse.

Email-adresse og mobilnummer

Behandlingen er nødvendig for at fuldføre vores aftale med dig.

Oplysningerne behandles fra det tidspunkt en ændring sker til rejsen er afsluttet.

For at hjælpe dig med at ansøge om visum.

For at hjælpe dig med at ansøge om visum..

Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig, hvor vi kan tilbyde dig hjælp til ansøgning af visum.

Oplysningerne behandles fra din betaling af hjælp til visumansøgning til rejsen er afsluttet.

 

For at kommunikere med dig samt give dig information og tilbud

For at kunne kommunikere med dig og give dig information samt tilbud er vi nødt til at behandle visse personoplysninger om dig. Hvis du ikke give de oplysninger, der kræves, kan vi ikke hjælpe dig med dit ærinde og svare på dine spørgsmål, kontakte dig ved flyændringer eller give dig relevante tilbud for at gøre din rejse endnu bedre.

Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger for at udarbejde tilpasset markedsføringsmateriale fra os, har du altid ret til et sige nej til det. Ligeledes kan du altid sige nej til anden markedsføring, helt eller delvist. Læs mere om dine rettigheder ovenfor.

Til hvilket formål bruger vi dine persondata?

Hvilke persondata behandler vi?

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Hvor længe behandler vi dine persondata til dette formål?

For at kontakte dig, som har købt hos os, relevant og tilpasset anbefalinger (markedsføring). Det kan eksempelvis være et nyhedsbrev eller forslag på et hotel i den by, hvor dit krydstogt starter eller flybilletter i forbindelse med dit krydstogt.

Email-adresse, telefonnummer, mobilnummer og/eller navn samt postadresse

For at tilpasse indholdet i markedsføringen behandles også oplysninger om din ordre og tidligere bestillinger.

Vores legitime interesse i at sende dig markedsføring med tilpasset information, hvor indholdet skal være så relevant som muligt for dig i overensstemmelse med praksis i branchen.

Oplysningerne behandles fra en afsluttet bestilling og to år frem i tiden eller tidligere, hvis du takker nej til markedsføring.

Men for markedsføring via SMS, behandler vi kun oplysningerne, hvis vi har været i kontakt med dig i løbet af de sidste seks måneder.

For at sende markedsføring via nyhedsbrev, SMS eller sende dig et katalog.

Afhængig af dit samtykke og de oplysninger, som du har valgt at give os, såsom email-adresse, mobilnummer og/eller postadresse.

Dit samtykke

Uppgifterna behandlas tills du avregistrerar dig från utskick.

För marknadsföring som sker genom SMS behandlar vi dock endast uppgifterna om vi varit i kontakt med dig under de senaste sex månaderna.

At målrette tilpasset markedsføring i forskellige kanaler.

Email-adresse, cookies og IP-adresse, telefonnummer og adresse.

 

Vores legitime interesse i at sende dig markedsføring med tilpasset information, hvor indholdet skal være så relevant som muligt for dig

Oplysningerne behandles fra en afsluttet bestilling og to år frem i tiden eller tidligere, hvis du takker nej til markedsføring.

 

At dele information om din rejse med vores koncernselskaber for at give dig relevante tilbud. Det kan f.eks tilbud om hotel eller en sportsbegivenhed i den by, hvor du har købt billet til.

Email-adresse, mobilnummer, kundenummer og information for din bestilte rejse.

Vores legitime interesse i at give dig den bedst mulige rejseoplevelse

Oplysningerne behandles fra det tidpunkt, hvor du afslutter din bestilling til din rejse er leveret.

For at administrere din henvendelse, når du er i kontakt med vores kundeservice.

Email-adresse, telefonnummer og eventuelle øvrige persondato, som du oplyser i forbindelse med din kontakt til vores kundeservice. Det kan være information omkring dit køb.

Vores legitime interesse i at hjælpe dig med din henvendelse..

Oplysningerne behandles fra du kontakter vores kundeservice til vi har hjulpet dig med din henvendelse.

For at tage imod, administrere og besvare din rejseforspørgsel online.

Navn, email-adresse, mobilnummer, afrejseby samt oplysninger om den rejse, som du er interesserede i.

Vores legitime interesse i at vores specialister skræddersyr din rejse ud fra dine ønsker, når du har bedt om det.

Oplysningerne behandles fra det tidspunkt, hvor du henvender dig til os til vi har sendt dig de rejseforslag, som vi finder til dig.

For at vi gennem vores leverandør skal kunne tilbyde dig deres service med at søge om kompensation for en flyforsinkelse

Bemærk, at leverandøren af denne service er persondataansvarlig for den behandling, som leverandører udfører efter en indgået aftale mellem dig og leverandøren, så der kan søge erstatning.

Email-adresse og information om din rejse.
De persondata, som du oplyser ved en indgåelse af aftale med leverandøren behandles kun af leverandøren.

Vores legitime interesse i at tilbyde dig hjælp, hvis dit fly er forsinket.

Oplysningerne behandles hos os fra dit fly bliver forsinket til du har indgået en aftale med leverandøren.

 

For at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med undersøgelser og analyser af disse for at kunne at evaluere og udvikle vores virksomhed.

For at vi kan evaluere og udvikle vores virksomhed gennemfører vi analyser på dine persondata.

Til hvilket formål bruger vi dine persondata?

Hvilke persondata behandler vi?

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Hvor længe behandler vi dine persondata til dette formål?

For at sende en anmodning om at deltage i markeds- og/eller opinionsundersøgelse om anmeldelse og/eller bedømmelse af din rejse. 

For at håndterer den information, som du har oplyst os ved din anmeldelse og/eller bedømmelse.

For at sammenstille og analyserer statistik af anmeldelser og bedømmelser
 

Navn og Email-adresse. 

Hvis du anmelder eller bedømmer din rejse behandler vi også information om din ordrer, såsom hvilken rejse du har bestilt. 

I visse tilfælde kan vi bruge din Email-adresse for at sende markeds- og/eller opinionsundersøgelser og/eller anmode om anmeldelse og bedømmelse af din rejse
 

Vores legitime interesse i at kunne kontakte dig med en anmodning om at deltage i undersøgelser/
anmeldelser samt at håndterer dine svar og sammenstille statistik af resultatet, så vi kan blive endnu bedre. 

Vore legitime grund for at kontakte dig efter at du har afgivet en anmeldelse og valgt ikke at være anonym er dit samtykke.
 

Oplysningerne behandles frem til vi har sendt dig en anmodning. For anmeldelser og bedømmelser for en specifik rejse sker normalt indefor 2 måneder efter vores aftale med dig er afsluttet (f.eks når du er kommet hjem fra din rejse). For markeds- og/eller opinionsundersøgelser sker dette senest 2 år efter at vores aftale er afsluttet. 

Undersøgelser om en rejse gemmes separat på anonymt niveau i tolv (12) måneder efter at anmeldelsen/bedømmelsen er foretaget. Hvis du samtykker til at vi kan kontakte dig med opfølgende spørgsmål koples din Email-adresse eller telefonnummer med dit svar i en periode på max otte (8) uger alt efter, hvad du har valgt. 

Du kan når som helst fravælge at modtage anmodninger om deltagelse i undersøgelser/anmeldelser. Vi vil i så fald stoppe med at sende anmodninger til dig.  
 

For at foretage forbedringer af vores service, så vi bliver mere brugervendige (f.eks ændrer på brugerfladen for at gøre informationsstrømmen enklere eller løfte frem funktioner, som anvendes af vores brugere i vores digitale kanaler)

For at bruge information til at forbedre og udvikle vores reservasionssystem og udbud af rejser.

For at bruge information til at åbne flere kontorer eller afvikle eksisterende kontorer.

 

For at bruge information til at forbedre IT-systemet for at højne sikkerheden for virksomheden og vores besøgende/kunder.

Din alder, køn, by, korrespondance og feedback omkring vores service, køb- og anvendergenereret data (f.eks klick- og besøgshistorik) tekniske data vedrørende, hvilken enhed, som bruges og enhedens indstillinger,(f.eks sprogindstillinger, IP-adresse, webblowserindstillinger, tidszone, operativsystem, skærmopløsning og platform), information om hvordan du interagerer med os. Dvs hvordan du har anvendt vores service, hvordan du har logget ind og hvor længe forskelige sider besøges, svartider, download-fejl og hvor og hvornår du forlader vores service etc

Vores legitime interesse i at kunne udvikle, evaluere og forbedre vores service og system.

Oplysningerne behandles fra en afsluttet bestilling og to år frem i tiden og tidligere, hvis du har takket nej til markedsføring. Efter to år bliver alle oplysninger anonymiseret.

 

Bedrageriscanning for at modvirke bedragerier

Vi arbejder aktivt for, at du og andre ikke skal blive udsat for bedragerier. For at kunne gøre dette kræves det, at vi behandler visse af dine personoplysninger. Hvis du ikke giver de oplysninger, som kræves, kan vi ikke udføre det arbejde, der kræves til dette.

Til hvilket formål bruger vi dine persondata?

Hvilke persondata behandler vi?

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Hvor længe behandler vi dine persondata til dette formål?

For at give vores leverandør af denne service, som vi anvender os af, de oplysninger, som de behøver for at afhjælpe dig og andre mod bedrageri i tilfælde af, at en anden person udgiver sig for at være dig på en bestilling.

Navn, fødselsdag, telefondata, IP-adresse, postadresse, bestillingsinformationer samt tidligere rejsemønster.

 

I nogle tilfælde kan en kopi af dit pas være nødvendig.

Vores legitime interesse i at beskytte dig og andre mod at blive udsat for bedrageri.

Oplysningerne behandles fra en bestilling i dit navn gemmeføres og to år frem.

 

Hvordan har vi foretaget en interesseafvejning, når det lovlige grundlag er vores berettigede interesse?

Til brug for visse formål behandler Cruise Market dine personoplysninger støttet på en interesseafvejning som lovlig grund til behandlingen. I interesseafvejningen har vi bedømt, at vores berettigede interesse i at udføre behandlingen vejer tungere end din interesse og dine grundlæggende rettigheder til ikke at få dine personoplysninger behandlet. Det, som er vores berettigede interesse, fremgår i tabellerne ovenfor. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi har foretaget denne bedømmelse, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du i starten af nærværende integritetspolicy.

 

Denne integritetspolicy er udarbejdet af Cruise Market v/Bengt-Martins Rejser Aps 2den 9. maj 2018.